Số bánh xe

 • 2 bánh
 • 4 bánh đơn
 • 4 bánh đôi

Kích cỡ

 • Cabin 55cm/Size 20" TSA
 • Trung 66cm/Size 24" TSA
 • Đại 78cm/Size 28" TSA

Chất liệu

 • ABS
 • PP
 • 100% PC
 • ABS + PC
 • Nhôm
 • Vải

Màu sắc

 • Đỏ tươi
 • Xanh lục biển
 • Xanh dương tối
 • Xanh nhạt
 • Tím
 • Xanh da trời
 • Vàng đồng
 • Đỏ hồng
 • Hồng nhạt
 • Xanh dương
 • Xanh lá đậm
 • Xanh ngọc
 • Xanh lá
 • Bạc
 • Xám
 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Cam truyền thống

Khoảng giá

Giá từ 0 đến 10.000.000

VALI SIZE CABIN

Vali Sumika K313_20_S_Blue
47% Off
Vali Sumika K313_20_S_Blue Cabin 55cm/Size 20" TSA
630,000 1,190,000
Vali Sumika K8740_20_S_Yellow
48% Off
Vali Sumika K8740_20_S_Yellow Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 990,000
Vali Sumika K1902_20_S_Black
55% Off
Vali Sumika K1902_20_S_Black Cabin 55cm/Size 20" TSA
799,000 1,790,000
Vali Sumika K1901_20_S_Red
53% Off
Vali Sumika K1901_20_S_Red Cabin 55cm/Size 20" TSA
799,000 1,700,000
Vali Sumika K1901_20_S_Pink
56% Off
Vali Sumika K1901_20_S_Pink Cabin 55cm/Size 20" TSA
799,000 1,800,000
Vali Sumika K1901_20_S_Blue
56% Off
Vali Sumika K1901_20_S_Blue Cabin 55cm/Size 20" TSA
799,000 1,800,000
Vali Sumika K8931_20_S_Gray
42% Off
Vali Sumika K8931_20_S_Gray Cabin 55cm/Size 20" TSA
1,039,000 1,800,000
Vali Sumika K8809_20_S_Blue
45% Off
Vali Sumika K8809_20_S_Blue Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 949,000
Vali Sumika K8855_20_S_LightBlue
45% Off
Vali Sumika K8855_20_S_LightBlue Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 949,000
Vali Sumika K8855_20_S_Red
45% Off
Vali Sumika K8855_20_S_Red Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 949,000
Vali Sumika K188_20_S_Red
46% Off
Vali Sumika K188_20_S_Red Cabin 55cm/Size 20" TSA
479,000 890,000
Vali Sumika K187_20_S_Gold
46% Off
Vali Sumika K187_20_S_Gold Cabin 55cm/Size 20" TSA
479,000 890,000
Vali Sumika K403_20_S_Yellow
42% Off
Vali Sumika K403_20_S_Yellow Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 890,000
Vali Sumika K403_20_S_Red
42% Off
Vali Sumika K403_20_S_Red Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 890,000
Vali Sumika K502_20_S_White
44% Off
Vali Sumika K502_20_S_White Cabin 55cm/Size 20" TSA
790,000 1,399,000
Vali Sumika K502_20_S_Rose Pink
44% Off
Vali Sumika K502_20_S_Rose Pink Cabin 55cm/Size 20" TSA
790,000 1,399,000
Vali Sumika K605_20_S_Yellow
46% Off
Vali Sumika K605_20_S_Yellow Cabin 55cm/Size 20" TSA
479,000 890,000
Vali Sumika K605_20_S_Silver
46% Off
Vali Sumika K605_20_S_Silver Cabin 55cm/Size 20" TSA
479,000 890,000
Vali Sumika K605_20_S_Gold
46% Off
Vali Sumika K605_20_S_Gold Cabin 55cm/Size 20" TSA
479,000 890,000
Vali Sumika K886_20_S_Green
56% Off
Vali Sumika K886_20_S_Green Cabin 55cm/Size 20" TSA
399,000 899,000
Vali Sumika K886_20_S_Red
56% Off
Vali Sumika K886_20_S_Red Cabin 55cm/Size 20" TSA
399,000 899,000
Vali Sumika K886_20_S_Violet
56% Off
Vali Sumika K886_20_S_Violet Cabin 55cm/Size 20" TSA
399,000 899,000
Vali Sumika K886_20_S_Origin
56% Off
Vali Sumika K886_20_S_Origin Cabin 55cm/Size 20" TSA
399,000 899,000
Vali Sumika K886_20_S_Gray
56% Off
Vali Sumika K886_20_S_Gray Cabin 55cm/Size 20" TSA
399,000 899,000
Vali Sumika K886_20_S_LightGreen
56% Off
Vali Sumika K886_20_S_LightGreen Cabin 55cm/Size 20" TSA
399,000 899,000
Vali Sumika K8901_20_S_Green
42% Off
Vali Sumika K8901_20_S_Green Cabin 55cm/Size 20" TSA
1,039,000 1,800,000
Vali Sumika K8740_20_S_LightPink
48% Off
Vali Sumika K8740_20_S_LightPink Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 990,000
Vali Sumika K8740_20_S_Origin
48% Off
Vali Sumika K8740_20_S_Origin Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 990,000
Vali Sumika K8740_20_S_LightGreen
48% Off
Vali Sumika K8740_20_S_LightGreen Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 990,000
Vali Sumika K1902_20_S_Origin
55% Off
Vali Sumika K1902_20_S_Origin Cabin 55cm/Size 20" TSA
799,000 1,790,000
Vali Sumika K8739_20_S_Blue
41% Off
Vali Sumika K8739_20_S_Blue Cabin 55cm/Size 20" TSA
999,000 1,700,000
Vali Sumika K8747_20_S_Green
48% Off
Vali Sumika K8747_20_S_Green Cabin 55cm/Size 20" TSA
519,000 990,000