Số bánh xe

 • 2 bánh
 • 4 bánh đơn
 • 4 bánh đôi

Kích cỡ

 • Cabin 55cm/Size 20" TSA
 • Trung 66cm/Size 24" TSA
 • Đại 78cm/Size 28" TSA

Chất liệu

 • ABS
 • PP
 • 100% PC
 • ABS + PC
 • Nhôm
 • Vải

Màu sắc

 • Đỏ tươi
 • Xanh lục biển
 • Xanh dương tối
 • Xanh nhạt
 • Tím
 • Xanh da trời
 • Vàng đồng
 • Đỏ hồng
 • Hồng nhạt
 • Xanh dương
 • Xanh lá đậm
 • Xanh ngọc
 • Xanh lá
 • Bạc
 • Xám
 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Cam truyền thống

Khoảng giá

Giá từ 0 đến 10.000.000

VALI SIZE TRUNG

Vali Sumika K1901_24_M_Blue
53% Off
Vali Sumika K1901_24_M_Blue Trung 66cm/Size 24" TSA
879,000 1,890,000
Vali Sumika K8739_24_M_Blue
40% Off
Vali Sumika K8739_24_M_Blue Trung 66cm/Size 24" TSA
1,079,000 1,800,000
Vali Sumika K8740_24_M_Origin
45% Off
Vali Sumika K8740_24_M_Origin Trung 66cm/Size 24" TSA
599,000 1,090,000
Vali Sumika K188_24_M_Red
44% Off
Vali Sumika K188_24_M_Red Trung 66cm/Size 24" TSA
559,000 990,000
Vali Sumika K187_24_M_Gold
44% Off
Vali Sumika K187_24_M_Gold Trung 66cm/Size 24" TSA
559,000 990,000
Vali Sumika K187_24_M_Yellow
44% Off
Vali Sumika K187_24_M_Yellow Trung 66cm/Size 24" TSA
559,000 990,000
Vali Sumika K403_24_M_Yellow
39% Off
Vali Sumika K403_24_M_Yellow Trung 66cm/Size 24" TSA
599,000 990,000
Vali Sumika K403_24_M_Red
39% Off
Vali Sumika K403_24_M_Red Trung 66cm/Size 24" TSA
599,000 990,000
Vali Sumika K502_24_M_White
42% Off
Vali Sumika K502_24_M_White Trung 66cm/Size 24" TSA
870,000 1,499,000
Vali Sumika K502_24_M_Rose Pink
42% Off
Vali Sumika K502_24_M_Rose Pink Trung 66cm/Size 24" TSA
870,000 1,499,000
Vali Sumika K313_24_M_Blue
45% Off
Vali Sumika K313_24_M_Blue Trung 66cm/Size 24" TSA
710,000 1,299,000
Vali Sumika K605_24_M_Yellow
44% Off
Vali Sumika K605_24_M_Yellow Trung 66cm/Size 24" TSA
559,000 990,000
Vali Sumika K605_24_M_Silver
44% Off
Vali Sumika K605_24_M_Silver Trung 66cm/Size 24" TSA
559,000 990,000
Vali Sumika K605_24_M_Gold
44% Off
Vali Sumika K605_24_M_Gold Trung 66cm/Size 24" TSA
559,000 990,000
Vali Sumika K8740_24_M_LightPink
45% Off
Vali Sumika K8740_24_M_LightPink Trung 66cm/Size 24" TSA
599,000 1,090,000
Vali Sumika K8740_24_M_LightGreen
45% Off
Vali Sumika K8740_24_M_LightGreen Trung 66cm/Size 24" TSA
599,000 1,099,000
Vali Sumika K8740_24_M_Yellow
45% Off
Vali Sumika K8740_24_M_Yellow Trung 66cm/Size 24" TSA
599,000 1,090,000
Vali Sumika K1902_24_M_Origin
52% Off
Vali Sumika K1902_24_M_Origin Trung 66cm/Size 24" TSA
879,000 1,830,000
Vali Sumika K1902_24_M_Black
51% Off
Vali Sumika K1902_24_M_Black Trung 66cm/Size 24" TSA
879,000 1,800,000
Vali Sumika K1901_24_M_Red
52% Off
Vali Sumika K1901_24_M_Red Trung 66cm/Size 24" TSA
879,000 1,830,000
Vali Sumika K1901_24_M_Pink
55% Off
Vali Sumika K1901_24_M_Pink Trung 66cm/Size 24" TSA
879,000 1,950,000
Vali Sumika K808_28_L_Blue
47% Off
Vali Sumika K808_28_L_Blue Cabin 55cm/Size 20" TSA
679,000 1,290,000
Vali Sumika K808_24_M_Blue
50% Off
Vali Sumika K808_24_M_Blue Cabin 55cm/Size 20" TSA
599,000 1,190,000
Vali Sumika K8739_24_M_Silver
40% Off
Vali Sumika K8739_24_M_Silver Cabin 55cm/Size 20" TSA
1,079,000 1,800,000
Vali Sumika K8739_24_M_Black
40% Off
Vali Sumika K8739_24_M_Black Cabin 55cm/Size 20" TSA
1,079,000 1,800,000
Vali Sumika K8931_24_M_Red
41% Off
Vali Sumika K8931_24_M_Red Cabin 55cm/Size 20" TSA
1,119,000 1,900,000
Vali Sumika K8747_24_M_Black
50% Off
Vali Sumika K8747_24_M_Black Cabin 55cm/Size 20" TSA
599,000 1,190,000